סיכום אסיפה כללית – התאחדות המכוניות והקרטינג

  • 0

סיכום אסיפה כללית – התאחדות המכוניות והקרטינג

Category : ראלי

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/CdvKJ

חברים יקרים,
בתאריך ה 28.1.16  נערכה אסיפה כללית של התאחדות המכוניות והקרטינג

א     נמסר דיווח של היו"ר  דוד צור  על הפעילות  שבוצעה ב 2015.
ההתאחדות הצליחה להפיק במהלך שלושה חודשים שני ארועים לכל ענף ובסך הכל 10 ארועים במימון מלא של ההתאחדות.
הוצגה תוכנית לקיים מספר גדול של ארועים במתכונת של ליגה לכל הענפים בשנת 2016.
המגמה להתחיל לקיים ארועים כבר מחודש מרץ הקרוב עם קבלת כספי התמיכה מהרשות.

ב    ועדת בקורת- התקיימה הצבעה על שתי אופציות לועדת ביקורת: רו"ח חיצוני בהתנדבות או שני מועמדים מקרב החברים.
אנו מאמינים שלתפקוד תקין נדרשת היכרות עמוקה עם תחומי הפעילות והעשיה של ההתאחדות ומסיבה זו תמכנו במועמדים מקרב החברים ולכן בחרנו את איציק אסולין ודודי בן זאב, נאחל להם הצלחה בתפקיד.

ג     בחירת יועמ"ש להתאחדות – הצעה לשינוי התקנון שתאפשר ליועמ"ש ההתאחדות להתמנות כמשרת אמון הורדה מסדר היום בהמלצתנו והועברה לדיון חוזר בוועד המנהל כדי שזה יאשר מינוי יועמ"ש שיוצג ע"י היו"ר דוד צור בהתאם לתקנון הקיים.

אנו רוצים להודות לכל החברים שטרחו והעבירו יפויי כוח שבלעדיהם לא היו מתקבלות החלטות חשובות אלו.
בברכת שנת מרוצים מוצלחת למתחרים והעוסקים במלאכה.

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/CdvKJ

Leave a Reply