סיכום אסיפה כללית לשנת 2015

 • 0

סיכום אסיפה כללית לשנת 2015

Category : ראלי

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/WiKGK

עמותת הראלי רייד  ע.ר  580470334

סיכום אסיפה כללית  לשנת 2015

האסיפה התקיימה בבית פישמן רשתות בתאריך 25.1.2016

נכחו :19 חברי עמותה

יו"ר  האסיפה  –נבחר ניצן שקל

מזכיר  האסיפה – נבחר רפי כהן

 • הוצג סדר יום לאסיפה הכללית
 • הוצגה תוכנית אירועים לשנת 2016
 • הוצג דו"ח מילולי לשנת 2015-אושר פה אחד על ידי המשתתפים
 • הוצגו דוחות כספיים לשנת 2015 –אושרו ברוב קולות  על ידי המשתתפים
 • אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2008 -2014 על ידי כל המשתתפים
 • הוצע להקטין את וועד העמותה מ7 חברים ל5 חברים –ההצעה התקבלה ברוב קולות
 • חברי הוועד המכהנים :ניצן שקל,רפי כהן,ויקו אסולין,דורון וינטר
 • רן סיטון הביע נכונותו להצטרף לוועד-כל המשתתפים הצביעו בעד
 • הוועד המנהל החדש של העמותה הם :ניצן שקל,רפי כהן,ויקו אסולין ,דורון וינטר ורן סיטון –הוועד אושר פה אחד על ידי המשתתפים
 • הועלתה הצעה לצמצם את וועדת הביקורת ל2 אנשים
  ההצעה התקבלה ברוב קולות
 • נערכו בחירות לנציג השטח של העמותה בהתאחדות –נבחר אלי שחר ברוב קולות
 • הוועד קורא לכל הספורטאים הפעילים אשר התחרו משנת 2012 ,להגיע לאסיפה הכללית של ההתאחדות ב28.1.2016 בשעה 19:00 באולם אשכול  באוהל שם  רחוב רוקח 118 רמת גן
  מי שלא יכול להגיע מתבקש להעביר ייפוי כוח חתום בדחיפות
 • חולקו גביעים לאלופי ליגת 2015

 

 

The short URL of the present article is: http://www.rallyraid.org/WiKGK

Leave a Reply