Monthly Archives: נובמבר 2015

  • 0

באחה מנוחה – עדכון

Category : ראלי

חברים יקרים,

כפי שידוע לכם הראלי נדחה עקב בעיות שעלו עם משטרת אילת.

לצערנו,כנראה שנצטרך לעבור את זה מול כל מנהל מרחב עד אשר יקבע תקן למרוצי הראלי רייד על ידי המשטרה והרשות לנהיגה ספורטיבית.

בשבוע הבא נקיים פגישה עם משטרת אילת בה נציג שוב את תכנית האירוע והבטיחות, נקבל את האישור המיוחל ונבצע סיור בשטח.
בנוסף, נקיים פגישה עם מרחב לכיש בנוכחות נציגים בכירים יותר במשטרה בנושא זה.

אנו בוחנים תאריך לקיום המירוץ ולנוכח העובדה שה 11.12.15 יוצא בחול המועד חנוכה (עם סבירות רבה למטיילים) התאריכים האפשריים לקיום המירוץ הם :

18.12.15  או 25.12.15

נקבל את ההחלטה במהלך שבוע הבא לגבי התאריך הסופי ונעדכן בהתאם.

בתודה,

הועד.


  • 0

דחיה באחה מנוחה

Category : ראלי

logo באחה מנוחה

לצערנו,עקב בעיות שהתעוררו מול משטרת אילת ,נאלץ לדחות את האירוע  אשר מתוכנן ליום שישי הבא.
אנו מתנצלים ששוב נדחה אירוע ראלי רייד בשל פרשנות לא עקבית של המשטרה.

אנחנו יורדים בשבוע הבא לפגישה עם משטרת אילת לסיור שטח נוסף בכדי לקבוע מועד חדש.