Monthly Archives: ינואר 2016

 • 0

סיכום אסיפה כללית – התאחדות המכוניות והקרטינג

Category : ראלי

חברים יקרים,
בתאריך ה 28.1.16  נערכה אסיפה כללית של התאחדות המכוניות והקרטינג

א     נמסר דיווח של היו"ר  דוד צור  על הפעילות  שבוצעה ב 2015.
ההתאחדות הצליחה להפיק במהלך שלושה חודשים שני ארועים לכל ענף ובסך הכל 10 ארועים במימון מלא של ההתאחדות.
הוצגה תוכנית לקיים מספר גדול של ארועים במתכונת של ליגה לכל הענפים בשנת 2016.
המגמה להתחיל לקיים ארועים כבר מחודש מרץ הקרוב עם קבלת כספי התמיכה מהרשות.

ב    ועדת בקורת- התקיימה הצבעה על שתי אופציות לועדת ביקורת: רו"ח חיצוני בהתנדבות או שני מועמדים מקרב החברים.
אנו מאמינים שלתפקוד תקין נדרשת היכרות עמוקה עם תחומי הפעילות והעשיה של ההתאחדות ומסיבה זו תמכנו במועמדים מקרב החברים ולכן בחרנו את איציק אסולין ודודי בן זאב, נאחל להם הצלחה בתפקיד.

ג     בחירת יועמ"ש להתאחדות – הצעה לשינוי התקנון שתאפשר ליועמ"ש ההתאחדות להתמנות כמשרת אמון הורדה מסדר היום בהמלצתנו והועברה לדיון חוזר בוועד המנהל כדי שזה יאשר מינוי יועמ"ש שיוצג ע"י היו"ר דוד צור בהתאם לתקנון הקיים.

אנו רוצים להודות לכל החברים שטרחו והעבירו יפויי כוח שבלעדיהם לא היו מתקבלות החלטות חשובות אלו.
בברכת שנת מרוצים מוצלחת למתחרים והעוסקים במלאכה.


 • 0

סיכום אסיפה כללית לשנת 2015

Category : ראלי

עמותת הראלי רייד  ע.ר  580470334

סיכום אסיפה כללית  לשנת 2015

האסיפה התקיימה בבית פישמן רשתות בתאריך 25.1.2016

נכחו :19 חברי עמותה

יו"ר  האסיפה  –נבחר ניצן שקל

מזכיר  האסיפה – נבחר רפי כהן

 • הוצג סדר יום לאסיפה הכללית
 • הוצגה תוכנית אירועים לשנת 2016
 • הוצג דו"ח מילולי לשנת 2015-אושר פה אחד על ידי המשתתפים
 • הוצגו דוחות כספיים לשנת 2015 –אושרו ברוב קולות  על ידי המשתתפים
 • אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2008 -2014 על ידי כל המשתתפים
 • הוצע להקטין את וועד העמותה מ7 חברים ל5 חברים –ההצעה התקבלה ברוב קולות
 • חברי הוועד המכהנים :ניצן שקל,רפי כהן,ויקו אסולין,דורון וינטר
 • רן סיטון הביע נכונותו להצטרף לוועד-כל המשתתפים הצביעו בעד
 • הוועד המנהל החדש של העמותה הם :ניצן שקל,רפי כהן,ויקו אסולין ,דורון וינטר ורן סיטון –הוועד אושר פה אחד על ידי המשתתפים
 • הועלתה הצעה לצמצם את וועדת הביקורת ל2 אנשים
  ההצעה התקבלה ברוב קולות
 • נערכו בחירות לנציג השטח של העמותה בהתאחדות –נבחר אלי שחר ברוב קולות
 • הוועד קורא לכל הספורטאים הפעילים אשר התחרו משנת 2012 ,להגיע לאסיפה הכללית של ההתאחדות ב28.1.2016 בשעה 19:00 באולם אשכול  באוהל שם  רחוב רוקח 118 רמת גן
  מי שלא יכול להגיע מתבקש להעביר ייפוי כוח חתום בדחיפות
 • חולקו גביעים לאלופי ליגת 2015

 

 


 • 0

הזמנה לאסיפה כללית

Category : ראלי

rallylogo

הזמנה לאסיפה כללית  ביום שני 25.1.2016

 

האסיפה הכללית השנתית תיערך ביום שני 25.1.2016 בבית פישמן רשתות –טוליפמן 7 ראשון לציון  (קומת הגג) בשעה 20:00

סדר היום :

·       עדכון על הנעשה בספורט המוטורי

·       תחזית אירועים לשנת 2016

·       אישור דוחות כספיים ומילוליים שנת 2008-2014

·       בחירת  3 חברי וועד  חדשים

·       בחירת נציג ענף השטח להתאחדות

·       טקס הענקת גביעים לאלופי  ליגת 2015

 

1.רשאים להצביע לוועד עמותת הראלי רייד ,כל החברים  ששילמו  מיסי חבר בשנת 2014 או 2015 והם ספורטאים פעילים לפחות שנתיים. (כולל אלו ששילמו 100 ₪ דמי חבר וביטוח באחת משתי התחרויות האחרונות)

2. רשאים להצביע לנציג ענף השטח להתאחדות רק ספורטאים פעילים (מי שלקח חלק ב2 תחרויות לפחות משנת 2012 )

3. חברים המעוניינים להגיש מועמדות לוועד עמותת הראלי רייד ונציג ההתאחדות לענף השטח צריכים להירשם עד תאריך 20.1.2016

 

הדוחות הכספיים והמילוליים יועמדו לעיון החברים באולם האסיפה

 

בכבוד רב

ניצן שקל –יו"ר עמותת הראלי רייד

nitzan@fishman.co.il

0523578838

 

 

 


 • 0

סיקור באחה מנוחה 2015 בוואלה

Category : ראלי

באחה מנוחה 2015 בוואלה

באחה מנוחה 2015 בוואלה


 • 0